Telefoon

+86 150 8159 7873

Hoe vervorming, insluiting van slakken, ijzergecoat zand, koude isolatiedefecten bij de productie van gietijzeren onderdelen door het verloren schuimproces te voorkomen!

Na bijna een halve eeuw van krachtige promotie en snelle ontwikkeling is de technologie voor het verloren gaan van schuimgietprocessen geleidelijk een volwassen stadium ingegaan. De producten zijn geëvolueerd van eenvoudige gietstukken tot complexe gietstukken. Ook de materiaalsoorten nemen toe en het gewicht varieert van tientallen gram tot tientallen ton. Een van de kenmerken van het verloren schuimgietproces is de medewerking van het collectieve werkteam. De geboorte van een gekwalificeerde blanco moet worden bereikt door verschillende processen en de stilzwijgende medewerking van verschillende werknemers. Daarom worden de defecte gietstukken tijdens het gehele proces stap voor stap geaccumuleerd, vergroot, verlengd en leiden uiteindelijk tot blanco gietstukken.

Om het probleem van het gieten van blanco schroot fundamenteel op te lossen, moeten we allereerst de redenen voor de vervorming, insluiting van slakken, met ijzer bekleed zand en koude isolatiedefecten van het vliegwielomhulsel zorgvuldig analyseren en geleidelijk verbeteren en optimaliseren door de procestest om de productieambachten en het productieproces redelijk en wetenschappelijk te maken. Als implementatiestandaard wordt wetenschappelijke en redelijke technologie gebruikt. En de stabiele kwaliteit van het product en het hoge procesrendement en productkwalificatiepercentage kunnen worden gegarandeerd door strikte implementatie, zorgvuldige controle en supervisie.

2 Deformatiedefecten en controle

2.1 Redenen

Figuur 2.1 toont drie specificaties van de vliegwielbehuizing, het materiaal is HT250, de hoofdwanddikte is 6 mm. Het vliegwiel-omhulsel is een dunwandig omhulsel met een grote inwendige holte en een discontinue gietconstructie. Het is gemakkelijk te vervormen tijdens het proces van vormen, drogen, assembleren, dompelen van bekledingen en trillen van dozen, en het schrootpercentage tijdens de proefproductie Tot ongeveer 35%. De vervorming van het gietstuk is voornamelijk te wijten aan de onjuiste bediening en onvoldoende controle van het model in de processen van vormen, drogen, assembleren, coaten en trillen van boksen. Zo moeten de bedieningsregeling van het schuimmodel op het moment van het loslaten van de mal, de plaatsingsvorm tijdens het drogen en de werking van het aanbrengen van coating strikte bedieningsprocessen en controlemaatregelen hebben. De kracht van het vormzand dat tijdens de trillingspakking in verschillende richtingen op het schuimmodel wordt uitgeoefend, is niet consistent.

Co. van de Delen van de Machines van de Welvaart van Shengjian, Ltd.

2.2 Controle

Volgens de analyse wordt er in de eerste plaats van uitgegaan dat de dichtheid van het voorschuim en de deeltjesgrootte van het schuimpatroon strikt moeten worden gecontroleerd en dat voor het vormen hoge sterkte en lage dichtheid shotkralen vereist zijn; ten tweede wordt het coatingbereidingsproces verbeterd om het schuimpatroon van de coating te vergroten. Vervormingsweerstand en adhesie; De sterkte van het schuimpatroon wordt verbeterd; tegelijkertijd worden steunribben toegevoegd aan de bovenste opening van de schaal met schuimpatroon. En de reactiekracht van de steunribben op het schuimpatroon wordt gebruikt om de kracht van de verf en het vormzand op het model tijdens het dompelen en trillen in evenwicht te brengen om vervorming te voorkomen.

3 Slag insluiting defecten een controle

3.1 Redenen

Het schrootpercentage van slakinsluitingsdefecten bij het eerste vliegwielomhulsel gieten is maar liefst 45%. Enerzijds is de bron van insluitingsdefecten bij het gieten, het model produceert een grote hoeveelheid vaste fase en vloeibare fase producten. Binnen in het gietstuk zullen slakinsluitingsdefecten ontstaan die uit het model verdwenen zijn. Hoe groter de dichtheid van het model, hoe meer vaste en vloeibare producten er worden geproduceerd; Aan de andere kant, tijdens het gietproces, dringt het gesmolten ijzer het model binnen en wordt de verf in het vloeibare metaal gewassen en wordt het slakinsluitingsdefect gevormd nadat het gietwerk is gestold. De functies zijn allemaal verdeeld in zwarte blokken. Figuur 3.1 is het slakinsluitingsdefect van het gietstuk en Figuur 3.2 is het koolstofdefectdiagram van het gietstuk.

Co. van de Delen van de Machines van de Welvaart van Shengjian, Ltd.

3.2 Controle

Het kan worden bereikt door schuimpatronen met een lage dichtheid en hoge sterkte aan te nemen, redelijke gietstijgsystemen in te stellen en correct te gieten, de giettemperatuur te verhogen, de permeabiliteit van coatings en vormzand te verhogen en de oppervlaktekwaliteit van schuimpatronen te verbeteren om verf te voorkomen dringt niet door in schuimpatronen Voorkom het optreden van slakinsluitingsdefecten. Als de onderdruk echter wordt verhoogd, wordt de schenktemperatuur verhoogd en veroorzaakt de doorlaatbaarheid van de coating en de zandvorm andere defecten zoals ijzerinfiltratie en zandplaksel, dus er moet een doorbraak worden gemaakt in de dichtheidscontrole van het schuim patroon en het ontwerp van het stijgsysteem.

3.2.1 Gebruik een schuimvorm met een lage dichtheid en een hoge sterkte schuimvorm

Hoe kleiner de modeldichtheid, hoe minder vaste en vloeibare producten er worden geproduceerd. De modeldichtheid wordt bepaald door de dichtheid van de pre-beads. De hoofdwanddikte van het vliegwielomhulsel is 6 mm, een dunwandig onderdeel. Als de dichtheid van de pre-geëxpandeerde kralen te klein is, zal dit daarom onvermijdelijk de oppervlaktekwaliteit van het model beïnvloeden. Tegelijkertijd dringt de coating eerder door in het schuimpatroon, maar vergroot de kans op insluiting van slakken. Door middel van analyse werden drie soorten kraalvoordichtheid van 24-26 g / l, 26-28 g / l, 28 ~ 30 g / l geselecteerd om de modelkwaliteit en slakinsluitingsdefecten te vergelijken. Na het uitvoeren van kleine batch-tests op verschillende dichtheden, bleek dat wanneer de vooraf geëxpandeerde dichtheid 26-28 g / L is, de technische indicatoren relatief goed zijn. Door gebruik te maken van voorgeëxpandeerde korrels van 26-28 g / L, is de hoeveelheid schroot van slakopname minder dan 5%.

3.2.2 Gebruik een redelijk stortsysteem

Het gietsysteem is het belangrijkste proces van verloren schuimgieten. Na voorlopige berekening wordt de doorsnedeoppervlakte van elk onderdeel van het stortsysteem bepaald en vervolgens verbeterd en geoptimaliseerd door middel van de procestest om het redelijk en correct te maken. Momenteel zijn de meeste stortsystemen gemaakt van EPS-schuimplaat door handmatig snijden en lijmen, en er zijn aanzienlijke beperkingen in verwerking en gebruik, wat zich uit in:

(1) Met behulp van weerstandsdraadknippen. Het snijoppervlak is ruw, de grondstof is schuimplaat. Het belangrijkste gebruikte verpakkingsmateriaal waarvan de dichtheid voor voorschuimen klein is (18 ~ 20 g / L), wat resulteert in een grote kraalopening tijdens het gietproces en gemakkelijk in de coating kan doordringen;

(2) De vorm van het uit de plaat gesneden schenksysteem is een stevige kubus met randen en hoeken. Bij het gieten wordt het gesmolten ijzer sterk uitgespoeld en kan het gesmolten ijzer niet rechtstreeks de bodem van de spruw binnendringen.

Met het oog op de bovenstaande redenen moet het gietwerk van spruw worden verbeterd door over te schakelen op een holle cilindrische spruw. Door de mal te ontwerpen en direct door de vormmachine te vormen, heeft de fabricage van het stortsysteem en het schuimpatroon hetzelfde proces en wordt de oppervlakteruwheid geregeld door de dichtheid van het voorschuimen te regelen. Ten tweede, om de vorm van de spruw te optimaliseren, de temperatuur van het gesmolten ijzer te verzekeren en het schuren van de coating door het gesmolten ijzer te verminderen, wordt een cilindrische spruw in de vorm aangenomen. Bovendien, volgens het principe van verloren schuimgieten, moet gesmolten ijzer op hoge temperatuur het EPS-schuim vergassen tijdens het gietproces. Dit proces zal onvermijdelijk het verlies van de temperatuur van het gesmolten ijzer veroorzaken. Daarom zal, in het geval van het verzekeren van sterkte, hoe minder de EPS-schuim wordt gebruikt, hoe beter. Maak het daarom hol.

De holle cilindrische spruw heeft de volgende voordelen: het cilindrische oppervlak is klein en de lijst is gemaakt. Het oppervlak is glad en glad, waardoor de neiging van het gietstuk om slakinsluitingen te vormen wordt verminderd; Bij het eerste gieten komt het gesmolten ijzer direct de bodem van de loper binnen en is het temperatuurverlies van het gesmolten ijzer minder en wordt de giettijd verkort.

4 Analyse en controle van met ijzer beklede zanddefecten

De dode hoek van het gietstuk is een groot probleem bij het gieten. Of het nu gaat om nat zandgieten of verloren schuimgieten, zand is niet eenvoudig om dit gebied te vullen. Bij het gieten van verloren schuim is het tijdens het gieten niet gemakkelijk om zand in de dode hoek te laten stromen en wordt de compactheid van het zand verminderd. Gietzand ondersteunende coating, bij hoge temperatuur, hoge dichtheid en hoge stroomsnelheid van gesmolten ijzer, kan gemakkelijk door de coating breken en defecten veroorzaken zoals ijzerinfiltratie. Figuur 4.1 laat de gebreken zien van het met gietijzer beklede zand.

Co. van de Delen van de Machines van de Welvaart van Shengjian, Ltd.

Als reactie op deze situatie wordt de trillingsfrequentie aangepast naar ervaring, wordt een driedimensionale trillingstabel gebruikt en is het trillingsversnellingsbereik 1-2 g. De vibratietijd en frequentie worden aangepast aan de verschillende gietstukken. Wanneer de trillingstijd kort is en de trillingsfrequentie laag, is het trillingseffect niet ideaal; Op zijn beurt wordt het trillingsvormzand vaak weer losgemaakt. Na het experiment werd de vibratietijd geregeld op 20 seconden, de vibratiefrequentie werd geregeld op 45-50 Hz en de amplitude lag in het bereik van 1-1,5 mm. De methode om het zand te begraven is om bodemzand toe te voegen en vervolgens te trillen. Plaats eerst de vorm van schuim en vul het zand vervolgens twee keer. De hoogte van de eerste zandvulling is vlak of iets hoger dan de bak. Vul het vaste zand met kunstmatige hulpzandbegraving om de dichtheid van het zand in de dode hoek te verzekeren. De tweede zandvulling bedekt zand. Het dekzand moet voldoende dikte hebben om voldoende zandverbruik te verzekeren. De compactheid van vormzand is hoog, het probleem van ijzerinfiltratie is in principe opgelost en de gebreken van met ijzer bekleed zand worden beheerst.

5 Analyse en controle voor defect in koude isolatie

De koude scheidingswand is een ander groot defect van het dunwandige gietstuk van het vliegwielhuis. Bij het gieten van dunwandige gietstukken giet het gesmolten ijzer sneller dan het dikke

De gietstukken zijn traag. De stroomtijd is lang. De temperatuur daalt snel. Op de plaats waar het gesmolten ijzer uiteindelijk terechtkomt, is het temperatuurverbruik te hoog en kan het niet volledig worden samengevoegd, waardoor een koude scheiding ontstaat.

Volgens dit defect kan het worden opgelost door de temperatuur van het gesmolten ijzer, de schenktemperatuur en de gietsnelheid te verhogen. De temperatuur van gesmolten ijzer wordt verhoogd tot 1560 ℃ en de giettemperatuur is niet lager dan 1480 ℃. Tegelijkertijd werd tijdens het stortproces het werkingsprincipe van snelstorten uitgewerkt, zodat het probleem van koude isolatiedefecten werd opgelost.

Co. van de Delen van de Machines van de Welvaart van Shengjian, Ltd.

Door middel van een groot aantal productietesten is bewezen dat het gebruik van steunribben de vervorming van het schuimpatroon kan voorkomen. Het gebruik van een schuimmodel met een voorschuimdichtheid van 26-28 g / L en het gebruik van een gegoten holle cilindrische spruw kan het slakinsluitingsdefect effectief oplossen. Het aanpassen van de trillingsparameters en het kunstmatig helpen bij het begraven van het zand is de manier om de met ijzer beklede zanddefecten op te lossen. Het verbeteren van de uitlaattemperatuur van het gesmolten ijzer, de schenktemperatuur en een redelijke en correcte gietbewerking om de koude isolatiedefecten effectief te beheersen.

luckykong@sjfr-machinery.cn 602589453